ADHD. Hoos, Frans, uitzicht op molen
ADHD
ADHD en ADD zijn psychiatrische diagnoses. Symptomen zijn onder meer aandachtstekort, vaak met hyperactiviteit.
Wat is ADHD
DSM-IV codering

314.xx Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
(Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)

314.01 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, gecombineerde type:
(Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Combined Type) : indien gedurende de afgelopen zes maanden voldaan wordt aan zowel criterium A1 als A2.

314.00 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit overwegend onoplettend type:

314.01 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend hyperactief-impulsief type

ADHD Amsterdam
ADHD en ik
ADHD
ADHD land
Voorlichtingsfilm.nl
Wat is aandacht?

ADHD en ADD testen
Ouderverenigingen
Voor ouders is het niet altijd makkelijk om een kind met ADHD te hebben. Naast zorgen over uw kind kan het ook een zware taak zijn om een kind met ADHD op te voeden volgens de gebruikelijke wegen. Met tips vanuit ouderverenigingen kan de opvoeding makkelijker worden en kunt u meer 'op maat opvoeden'. Een ADHD kind kan dan ineens leuk worden in plaats van lastig.

Vereniging Balans
Ovak
 
Leermiddelen
Medicatie
About Medications
Medicatie: Klup .nl
Onderwijsbegeleiding
Onderwijsbegeleiding kan vaak nuttig zijn wanneer de symptomen van ADHD vooral van negatieve invloed zijn op de schoolresultaten. Vaak be´nvloeden schoolresultaten ook het algemeen idee van een kind over zichzelf en kan het een belangrijk onderdeel zijn in de sociale omgang.

Reteach Veldhoven
Graviant leermiddelen
ADHD in onderwijs
Een kind met ADHD
Joan Cele Instituut
Onderwijsklachten
Speciaal Onderwijs
WSNS samen weer naar school
Jij&ik-support
RMPI Symposium 2008
Pedagogisch Adviesbureau De Leeuw
Praktijk De Zonneschijn

Alternatieve therapie bij ADHD
Naast medicamenteuze therapie en neurofeedbacktherapie zijn er een aantal behandelingen waar mensen met ADHD baat bij kunnen hebben.

ADHD/ADD - Homeopathie
Bewustzijnscoach
Praten over uw nieuwetijdskind
Haptonomie, Utrecht
Praktijk Aandacht voor Jou
E & E Energie
Yoga en ADHD

IQ clubs
Pi Society IQ 176
Mega Society IQ 176
Olympiq Society IQ 180
Pars Society IQ 180
Giga Society IQ 196
Elateneo/s Society
meer tests

Coaching/behandeling ADHD, ADD
Diagnostiek, neuropsychologisch
ADHD Alkmaar
Amsterdam
meer neuropsychologie

Diagnostiek, EEG, qEEG
Er zijn diverse zogenaamde EEG fenotypes te onderscheiden bij ADHD. De meest voorkomende is de groep met overmatige centraal-frontale theta activiteit.

qEEG Alkmaar
qEEG Amsterdam
meer diagnostiek

Psychodiagnostiek overig

Steun ons met 1X deze klik!

ADHD en ADD zijn psychiatrische diagnoses. Symptomen zijn aandachtstekort, vaak met hyperactiviteit. De diagnose ADHD wordt gesteld op basis van psychiatrisch onderzoek. Meestal wil dat zeggen dat een arts (huisartis, kinderarts of psychiater) een vragenlijst laat invullen. Steeds vaker echter zijn specialisten specifiek gericht op de diagnose ADHD en ADD, waardoor preciezere onderzoeken worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn uitgebreide neuropsychologisch onderzoeken waarbij ook andere aandoeningen worden uitgesloten. Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van hersenscans bij de diagnose ADHD. Veel aandacht gaat de laatste tijd uit naar zogenaamde EEG en qEEG diagnostiek. Niet alle specialisten zijn echter van mening dat deze technieken werkelijk een verbetering geven van de accuratesse van diagnostiek.
(info van hersencentrum.nl)

TIPSITES GEZONDHEIDredactie